אחת לחודש אני שולחת למייל סיפורים על אנשים, מותגים
וחדש(נ)ות טובה
בעניין? 
אנשים, מותגים

רגשת! תודה רבה